loader image

Bread Factory

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ INSTAGRAM

Αντικείμενο του διαγωνισμού :

Tα καταστήματα BREAD FACTORY, αποκαλούμενα εφεξής και χάριν συντομίας «Διοργανώτρια», διοργανώνουν ηλεκτρονικά στον προσωπικό λογαριασμό τους στη πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Instagram εβδομαδιαίο διαγωνισμό με σκοπό την προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών τους.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό:

Απαραίτητη προϋπόθεση, για να λάβει κάποιος μέρος στην προωθητική ενέργεια, είναι να διαθέτει προσωπικό λογαριασμό στο Instagram, ενώ η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων εγγραφής του Instagram, την πολιτική απορρήτου και ασφαλείας αυτού και συνακόλουθα την παραίτηση από κάθε σχετική αξίωσή του έναντι του Instagram και της Διοργανώτριας σε σχέση με αυτήν την προωθητική ενέργεια.

Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της προωθητικής ενέργειας επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων – χρηστών εκ των άνω αιτιών.

Για τη συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια δεν απαιτείται η αγορά προϊόντων από τη διοργανώτρια ή η με οποιονδήποτε τρόπο από μεριάς των συμμετεχόντων διακινδύνευση κάποιου χρηματικού ποσού με σκοπό το κέρδος.

Διάρκεια:

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στη σελίδα της Διοργανώτριας στο Instagram κάθε εβδομάδα, ενώ η κλήρωση θα διεξάγεται κάθε Κυριακή στις 20.00 και οι χρήστες μπορούν να δηλώνουν συμμετοχή, ακολουθώντας τα

απαιτούμενα βήματα, καθ΄ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας από την στιγμή της ανάρτησης του Διαγωνισμού έως και την Κυριακή ώρα 19.59 κάθε εβδομάδας. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται εντός των χρονικών ορίων της προωθητικής ενέργειας ενώ, μετά την πάροδο της ημερομηνίας και ώρας λήξης της προωθητικής ενέργειας, καμία συμμετοχή δεν θα γίνεται δεκτή.

Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, να περιορίσει ή παρατείνει τη διάρκεια διεξαγωγής της προωθητικής ενέργειας, με τροποποίηση των παρόντων όρων. Η τροποποίηση αυτή θα ισχύει αυτοδικαίως από την δημοσίευσή της στην σελίδα της προωθητικής ενέργειας. Συμμετοχές που θα υποβάλλονται μετά τη λήξη της αρχικής ή/και συντμηθείσας ή/και παραταθείσας ως ανωτέρω προθεσμίας συμμετοχής στην παρούσα προωθητική ενέργεια, σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες, ανίσχυρες και δεν θα επιφέρουν κανένα πλέον αποτέλεσμα έναντι οποιουδήποτε, ενώ, παράλληλα, δεν θα δημιουργούν κανενός είδος δικαίωμα υπέρ του συμμετέχοντος.

Ο χρόνος έναρξης και λήξης της προωθητικής ενέργειας, ο χρόνος ενεργής αποστολής της συμμετοχής και της λήψης οποιουδήποτε σημείου, καθώς και η μέτρηση όλων των σχετικών με την προωθητική ενέργεια ενδείξεων, θα γίνεται βάσει των ηλεκτρονικών υπολογιστών, που θα χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό από τη διοργανώτρια και όχι των εκάστοτε ενδείξεων των υπολογιστών των συμμετεχόντων.

Τρόπος συμμετοχής στην ενέργεια:

Οι συμμετέχοντες προκειμένου να πάρουν μέρος στον διαγωνισμό θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι χρήστες στο Instagram να έχουν κάνει ‘follow’ τη σελίδα της Διοργανώτριας στο Instagram και ‘like’ στη σχετική ανάρτηση του διαγωνισμού, που αναρτάται κάθε εβδομάδα στη σελίδα της Διοργανώτριας. Επίσης, απαραίτητος όρος για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η συναίνεση του νικητή στην χρήση της/των φωτογραφίας/ων, που θα ληφθούν με τον εκπρόσωπο της Διοργανώτριας κατά τη παραλαβή του δώρου και στην ανάρτηση αυτής (φωτογραφίας/ων) στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε περίπτωση άρνησης ανάρτησης της/των φωτογραφίας/ων, η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την παράδοση του δώρου.

Για να είναι έγκυρη η συμμετοχή θα πρέπει να συντρέξουν όλα τα βήματα και οι προϋποθέσεις σωρευτικά. Συμμετοχή στο διαγωνισμό για μία

εβδομάδα δεν εξασφαλίζει αυτόματα την εφάπαξ συμμετοχή σε όλους τους διαγωνισμούς, που θα ακολουθήσουν, αλλά η συμμετοχή είναι έγκυρη για το Διαγωνισμό μόνο της τρέχουσας εβδομάδας. Κάθε χρήστης έχει δικαίωμα μίας έγκυρης συμμετοχής, ανά εβδομάδα.

H διαδικασία του διαγωνισμού είναι η εξής: Οι χρήστες καλούνται να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό με το λογαριασμό τους στο Instagram. Οι συμμετέχοντες πρέπει να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα: Nα κάνουν follow την σελίδα @breadfactory.gr, like στη σχετική ανάρτηση του Διαγωνισμού και να συναινέσουν στην ανάρτηση στην χρήση/ανάρτηση της/των φωτογραφίας/ων, που θα ληφθούν με τον κ. Πετρόπουλο κατά τη παραλαβή του δώρου. Στον διαγωνισμό συμμετέχει μόνο ο χρήστης που προβαίνει στις ανωτέρω ενέργειες σωρρευτικά.

Έγκυρη συμμετοχή:

Ως έγκυρη συμμετοχή, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή για την οποία ισχύουν συνολικά τα κατωτέρω: (α) Δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής των συστημάτων της Διοργανώτριας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του διαγωνιζόμενου ή τρίτου, (β) Έχει καταχωρηθεί στην σελίδα της Διοργανώτριας στο Instagram εντός της διάρκειας διεξαγωγής του διαγωνισμού, (γ) Είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους, (δ) Συμπεριλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία ως άνω, (ε) Δεν συνιστά ενέργεια αντίθετη με τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη. Ειδικότερα, περιεχόμενο το οποίο είναι ακατάλληλο (ενδεικτικώς, άσεμνο, προσβλητικό, δυσφημιστικό ή που παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων κ.λπ.) απαγορεύεται πλήρως, είναι δε στη διακριτική ευχέρεια της Διοργανώτριας να απορρίψει περιεχόμενο, που κατά την κρίση της είναι ακατάλληλο. Οι συμμετέχοντες, που προβάλουν τέτοιο περιεχόμενο, θα ευθύνονται για κάθε τυχόν ζημία επέλθει στην Διοργανώτρια.

Η Διοργανώτρια δικαιούται να ακυρώνει ακόμη και εκ των υστέρων συμμετοχή, που δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους. Σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία της συμμετοχής είναι μη αληθές, η συμμετοχή μπορεί να αποκλειστεί σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού, ακόμα και αυτό της παραλαβής του δώρου.

Δώρα:

Το δώρο του Διαγωνισμού είναι μετρητά χρήματα αξίας χιλίων (1.000,00) ευρώ και ένα κουτί με απολαυστικές δημιουργίες του Bread Factory.

Το δώρο του διαγωνισμού είναι συγκεκριμένο, προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλα δώρα.

Σε περίπτωση συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, λόγων ασφαλείας ή άλλων περιστάσεων εκτός της σφαίρας ελέγχου της διοργανώτριας ή τρίτων, η διοργανώτρια δύναται και δικαιούται να ΜΗΝ προσφέρει τα Δώρα, οπότε και θα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και δεν θα υποχρεούται σε προσφορά εναλλακτικού δώρου οποιασδήποτε μορφής και αξίας.

Η διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς, σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα, την χρήση των Δώρων ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Η διοργανώτρια δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελαττώματα στα Δώρα ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία και δεν υπέχει ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων ή/και του νικητή. Μετά την εκπνοή της διάρκειας της προωθητικής ενέργειας και της διανομής των Δώρων, κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της διοργανώτριας παύει να υφίσταται.

Τρόπος Ανάδειξης των Νικητών:

Κατά την κλήρωση αναδεικνύεται ένας (1) νικητής και 3 επιλαχόντες. Η κλήρωση θα διεξαχθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού προγράμματος, το οποίο εξασφαλίζει το τυχαίο της επιλογής και την αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα κατά τη διαδικασία ανάδειξης των νικητών. Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της προαναφερόμενης ηλεκτρονικής κλήρωσης, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα διεξαγωγής με προηγούμενη ανακοίνωσή της στην σελίδα της στο Instagram. Στη κλήρωση συμμετέχουν όλοι όσοι έχουν λάβει μέρος στο διαγωνισμό μέχρι την Κυριακή ώρα 19.59 κάθε εβδομάδας.

Αν το ίδιο πρόσωπο κληρωθεί ως νικητής μίας εβδομάδας τότε δεν είναι δυνατόν να κληρωθεί ξανά για τις επόμενες τέσσερις (4) εβδομάδες

Η διοργανώτρια δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες οποιουδήποτε είδους – φύσεως, σχετικά με εκούσια από μέρους του συμμετέχοντος/επισκέπτη δημοσίευση προσωπικών στοιχείων ή άλλων ευαίσθητων πληροφοριών. Σε

τυχόν περιπτώσεις αυτού του είδους οι συμμετέχοντες/επισκέπτες αποδέχονται πλήρως και αποκλειστικά την ευθύνη για τις τυχόν ενδεχόμενες συνέπειες, ακόμη και της περίπτωσης κακοπροαίρετων παρενοχλήσεων από τρίτους.

Ενημέρωση για την κλήρωση- Ενημέρωση για το δώρο:

Το όνομα του νικητή ανακοινώνεται σε live μετάδοση, που διεξάγει η Διοργανώτρια στον λογαριασμό της κάθε Κυριακή ώρα 20.00. Το όνομα του νικητή επίσης δημοσιεύεται σε story της Διοργανώτριας και αναρτάται και το post του Διαγωνισμού. Ο νικητής θα πρέπει εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που θα ανακοινωθεί το όνομά του, να απαντήσει στέλνοντας προσωπικό μήνυμα στην Διοργανώτρια, αλλιώς χάνει αυτομάτως το δικαίωμα στο δώρο και το δώρο μεταβιβάζεται στον πρώτο επιλαχόντα κατά την σειρά ανάδειξής του από την κλήρωση, κοκ.

Σε συνέχεια της επικοινωνίας των νικητών με την διοργανώτρια και της αποδοχής των δώρων, κατά τα ανωτέρω περιγραφόμενα, ο νικητής θα παραλαμβάνει τα δώρα από το κατάστημα Αμαρουσίου (Λεωφόρος Κηφισίας 62) κατόπιν συνεννόησης, υπό την προϋπόθεση επίδειξης του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου νομίμου έγγραφου που αποδεικνύει την ταυτότητά του.

Σε περίπτωση που οι νικητές, τα ονόματα των οποίων θα έχουν ανακοινωθεί, δεν επικοινωνήσουν εμπροθέσμως με την διοργανώτρια ως ανωτέρω ή/και δεν αποδεχτούν τα προσφερόμενα σε αυτούς δώρα, αυτοδικαίως και αυτομάτως θα απολέσουν οριστικά τα δώρα και θα κληθεί στη θέση τους ο πρώτος κατά σειρά επιλαχών, που θα έχει επικοινωνήσει με τη διοργανώτρια, σύμφωνα με την προαναφερθείσα διαδικασία. Σε περίπτωση που ούτε και αυτός δεν επικοινωνήσει με την διοργανώτρια ή δεν αποδεχτεί τα προσφερόμενα σε αυτόν δώρα τότε θα κληθεί στη θέση του ο δεύτερος κατά σειρά επιλαχών. Αν δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τους νικητές ή τους επιλαχόντες για οποιονδήποτε λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της διοργανώτριας, η διοργανώτρια απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στους συγκεκριμένους νικητές/ στους επιλαχόντες και διατηρεί το δικαίωμα να διαθέσει κατά την διακριτική της ευχέρεια τα δώρα που δεν αναζητήθηκαν και/ ή δεν παραλήφθηκαν έγκαιρα από τους νικητές/ τους επιλαχόντες, οπότε και απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στους αντίστοιχους νικητές/ επιλαχόντες.

Σε κάθε περίπτωση οι νικητές ή/και οι επιλαχόντες, σε οποιοδήποτε στάδιο – ακόμα και κατά το στάδιο της απόδοσης των δώρων – μπορεί να ακυρωθούν για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που δεν πληρούν τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, (β) λόγω κωλύματος βάσει των παρόντων όρων, (γ) σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί τους, εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες όρους, (δ) αν δεν συναινέσουν στην λήψη φωτογραφίας με τον εκπρόσωπο της Διοργανώτριας και (ε) αν δεν εμφανίσουν νόμιμο έγγραφο που να αποδεικνύει την ταυτότητα του και την ηλικία του κατά την παραλαβή των Δώρων.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, κλπ.:

Με την υποβολή συμμετοχής στο παρόντα Διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες συνομολογούν και αποδέχονται αυτομάτως ότι τα τυχόν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που απορρέουν από το σχόλιο που αναρτά έκαστος στα πλαίσια του διαγωνισμού εκχωρούνται ανεπιφύλακτα, ανέκκλητα και απεριόριστα στην Διοργανώτρια, η οποία αποκτά κάθε δικαίωμα να τα χρησιμοποιεί, επεξεργάζεται, αναπαράγει, τροποποιεί και δημοσιεύει σε κάθε είδους έντυπα, διαδικτυακούς τόπους και οποιοδήποτε διαφημιστικό μέσο διαθέτει για τη διαφήμιση και προώθηση του διαγωνισμού, χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη συναίνεση των συμμετεχόντων, ως τέτοιας λογιζόμενης της συμμετοχής τους στο διαγωνισμό και χωρίς υποχρέωση καταβολής αμοιβής ή άλλη υποχρέωση έναντι αυτών. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι τρίτων για το περιεχόμενο, το οποίο δεν θα πρέπει να είναι αντίθετο με το νόμο και τα χρηστά ήθη, και ειδικότερα για τυχόν παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και κάθε είδους δικαιωμάτων τρίτων σε σχέση ή εξ αφορμής του περιεχομένου.

Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της διοργανώτριας και του Instagram και απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει αυτών με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του δικαιούχου..

Δήλωση Ιδιωτικότητας:

Η Διοργανώτρια, ενεργώντας ως υπεύθυνη επεξεργασίας, καθώς και οι εκτελούντες την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που οικειοθελώς της παρέχουν οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, για τους σκοπούς εκτέλεσης του διαγωνισμού. H Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει το όνομα του νικητή κάτω από το post του διαγωνισμού, σε story είτε σε live μετάδοση. Οι συμμετέχοντες συναινούν ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω, ουδεμία δε αξίωση έχουν για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης, δεδομένου ότι τα ανωτέρω δεν προσβάλλουν καμία πτυχή της προσωπικότητάς τους. Τα προσωπικά δεδομένα μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας με αυτοματοποιημένες ή/και μη αυτοματοποιημένες μεθόδους. Οι συμμετέχοντες και οι εξ αυτών νικητές, με τη συμμετοχή τους αναγνωρίζουν ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους είναι απαραίτητη για τον σκοπό της εκτέλεσης του διαγωνισμού και της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων, που έχει αναλάβει η Διοργανώτρια μέσω των ανακοινωθέντων όρων του διαγωνισμού, καθώς και για την συμμόρφωση με έννομη υποχρέωσή της, εφόσον απαιτηθεί (π.χ. υποχρέωση ανακοίνωσης των δεδομένων σε δημόσιες Αρχές/Δικαστήρια σε περίπτωση παράβασης των όρων του Διαγωνισμού από συμμετέχοντες). Σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες προτίθενται να κοινοποιήσουν στην Διοργανώτρια προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων, αναγνωρίζουν ότι είναι υποχρεωμένοι να λάβουν προηγουμένως τη συναίνεση των προσώπων αυτών και να τους ενημερώσουν για το περιεχόμενο των όρων του διαγωνισμού και της παρούσας δήλωσης, καθώς και να λάβουν την εξουσιοδότηση να κοινοποιήσουν στην Διοργανώτρια αυτά τα δεδομένα και να της επιτρέπουν να τα χρησιμοποιήσει σύμφωνα με τα εδώ προβλεπόμενα. Αναλαμβάνουν δε να απαλλάξουν από κάθε ευθύνη και να αποζημιώσουν την Διοργανώτρια και κάθε τρίτο που ενεργεί για λογαριασμό της για κάθε ζημία ή ηθική βλάβη υποστούν από την παραβίαση των ως άνω υποχρεώσεων. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων, που η Διοργανώτρια θα συλλέξει στα πλαίσια του διαγωνισμού και θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή, περιλαμβάνουν: ονοματεπώνυμο, ΑΔΤ για λόγους ελέγχου ταυτοπροσωπίας, λογαριασμό Instagram. Στις περιπτώσεις που προσωπικά δεδομένα διαβιβάζονται εκτός του Ε.Ο.Χ., η Διοργανώτρια εφαρμόζει ένα σύνολο μηχανισμών, προκειμένου να διασφαλίζει το απόρρητο και την ασφάλεια των δεδομένων: τυποποιημένοι συμβατικοί όροι για τη διαβίβαση δεδομένων σε τρίτες χώρες, πιστοποίηση Ασπίδας Προστασίας Ιδιωτικότητας, συνιστούν ορισμένες από τις εγγυήσεις που χρησιμοποιεί η Διοργανώτρια (ή οι ενεργούντες για λογαριασμό της), προκειμένου να διασφαλίζει την προστασία των δεδομένων. Η Διοργανώτρια θα τηρεί τα δεδομένα των συμμετεχόντων για ένα έτος μετά την λήξη του διαγωνισμού και την παράδοση του δώρου στον νικητή ή και για μεγαλύτερο διάστημα αν υπάρχει νομική υποχρέωση με την οποία η Διοργανώτρια οφείλει να συμμορφωθεί, ή η διατήρηση των δεδομένων απαιτείται για την άσκηση δικαιωμάτων υπεράσπισης. Ως υποκείμενα των προσωπικών τους δεδομένων οι συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν πρόσβαση στα δεδομένα τους, διόρθωση, ενημέρωση ή διαγραφή αυτών, το δικαίωμα να περιορίσουν ή να εναντιωθούν στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, καθώς και το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr) εάν η Διοργανώτρια προβαίνει σε παράνομη επεξεργασία αυτών. Η Διοργανώτρια θα ανταποκριθεί στο αίτημά τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Αποδοχή των όρων:

Με την συμμετοχή στον διαγωνισμό ο συμμετέχων δηλώνει ότι έχει αναγνώσει τους όρους και τις πολιτικές, που διέπουν την επεξεργασία των δεδομένων του από το μέσο κοινωνικής δικτύωσης Instagram και τους όρους συμμετοχής του παρόντος διαγωνισμού και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Η συμμετοχή του συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από κάθε νικητή, πριν από την παραλαβή του δώρου, να υπογράψει σχετική δήλωση αποδοχής των παρόντων όρων του διαγωνισμού, καθώς και απόδειξη παραλαβής και αποδοχής του δώρου και να αρνηθεί την παράδοση σε περίπτωση εναντίωσης του νικητή στα ανωτέρω. Σε τυχόν περίπτωση, που ο νικητής είναι ανήλικος, την ως άνω δήλωση θα υπογράφουν οι ασκούντες τη γονική μέριμνα, ιδιότητα, που θα αποδεικνύεται δι’ εγγράφων.

 

Αποποίηση Ευθύνης διοργανώτριας

Η διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες αγνοήσουν τους όρους και η διοργανώτρια επιφυλάσσεται για

κάθε δικαίωμά της αναφορικά με οποιεσδήποτε αξιώσεις από οποιονδήποτε τρίτο, που τυχόν προκύψουν από οποιαδήποτε παραβίαση αυτών των όρων.

Η διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για τα σχόλια των χρηστών, καθώς και σε περίπτωση λάθους καταχώρησης ή ελλιπών στοιχείων.

Η διοργανώτρια δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη, εάν, για λόγους που βρίσκονται εκτός της σφαίρας επιρροής και ελέγχου της, η λήψη των συμμετοχών αποτύχει ή καθυστερήσει ή αν τα τηρούμενα από αυτήν αρχεία καταστραφούν, μερικά ή ολικά.

Διευκρινίζεται ότι η παρούσα προωθητική ενέργεια δεν διενεργείται από το Instagram, ούτε χορηγείται ή με άλλον τρόπο κυρώνεται ή σχετίζεται με το Instagram.

 

Συναίνεση

Η συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του παρόντος.

Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι η λειτουργία της ως άνω σελίδας της διοργανώτριας δύναται να επηρεαστεί ή να διακοπεί προσωρινά λόγω προβλημάτων του δικτύου. Γενικότερα, η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια μπορεί να τύχει μεταβολών ή διακοπών, που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες τόσο του εν λόγω διαδικτυακού τόπου κοινωνικής δικτύωσης, όσο και της υπάρχουσας τεχνολογίας, πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη της διοργανώτριας, η οποία δεν υπέχει καμία ευθύνη για όλους τους ανωτέρω λόγους. Εάν αποδειχθεί ότι κάποιος συμμετέχων έχει αναδειχθεί νικητής παραβιάζοντας τους όρους του παρόντος, με απατηλά μέσα, δεν θα του απονεμηθούν τα Δώρα ή θα χάνει αυτοδικαίως κάθε δικαίωμα κατοχής του, η δε Διοργανώτρια στην περίπτωση αυτή επιφυλάσσεται παντός δικαιώματός της εναντίον του εν λόγω συμμετέχοντα.

 

Δικαιοδοσία – Εφαρμοστέο Δίκαιο

Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με το διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων όρων, θα επιχειρείται κατά αρχάς φιλική επίλυση αυτής, αν δε αυτή αποτύχει αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.

 

Τροποποίηση Όρων

Η διοργανώτρια επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να μεταβάλλει τους παρόντες όρους, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά της παρούσας προωθητικής ενέργειας ή να την ανακαλέσει με προηγούμενη ανακοίνωσή της, με κάθε πρόσφορο προς τούτο μέσο, επίσης δε να αντικαταστήσει τα Δώρα με άλλα ίσης αξίας κατά την κρίση της και εν γένει να τροποποιεί κάθε όρο της προωθητικής ενέργειας με έγκαιρη ενημέρωση των συμμετεχόντων με ανακοίνωση μέσω του λογαριασμού της στο Instagram (@breadfactorygr) ή μέσω ανάρτησης στην ηλεκτρονική ιστιοσελίδα https://www.breadfactory.gr/ .

 

Δημοσιότητα

Οι παρόντες όροι θα είναι αναρτημένοι καθ’ όλη τη διάρκεια της προωθητικής ενέργειας στη σελίδα που διατηρεί η διοργανώτρια στον διαδικτυακό τόπο https://www.breadfactory.gr/ .

  • GR
  • EN
  • GR
  • EN