Το προσωπικό μας

Παραπάνω από 100 άτομα, σε ένα σύνολο από 12 διαφορετικές ειδικότητες, απασχολούνται σε κάθε ένα από τα καταστήματά μας και όλοι τους αποτελούν την κινητήριο δύναμή μας.

Χωρίς το προσωπικό και τους συνεργάτες μας δεν θα είχαμε καταφέρει να γίνουμε σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα συνώνυμο της επιτυχίας και της απόλαυσης.